Welkombrief nieuwe cliënten

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn blij u te begroeten als nieuwe cliënt van onze apotheek. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u het een en ander over onze apotheek te vertellen.

Apotheek Zutphen is een zelfstandige apotheek. Dit houdt onder meer in dat wij de kwaliteit van de zorgverlening zeer hoog in het vaandel hebben en dat wij de cliënt zo goed mogelijk van informatie willen voorzien. Bij ons kunt u terecht voor het afhalen van uw medicatie, maar ook voor persoonlijk medisch en cosmetisch advies eventueel in de vorm van een persoonlijk consult.

Wat betreft de kwaliteit zijn wij trots op ons kwaliteitszorgsysteem, waarin wij onder andere vastleggen hoe wij onze zorg verlenen. Wij zijn in het bezit van het certificaat van de KIWA en worden regelmatig opnieuw beoordeeld of wij nog voldoen aan de kwaliteitseisen. (Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt.)

Apotheek Zutphen heeft 1 Apotheek locatie: De Lunette en drie Servicepunt locaties De Polbeek, De hoven en Eefde. De medicatie in de Hoven, Polbeek en Eefde wordt klaargemaakt op onze locatie de Lunette. Wij hebben diverse ophaal/bezorg mogelijkheden:

 • Direct nodig: Afhalen bij Apotheek de Lunette aan de Coehoornsingel
 • Dezelfde dag nodig: Recept binnen bij apotheek vóór 12:00 uur: ophalen volgende werkdag
 • Spoedmedicatie: ( Pijnstillers, antibiotica en eerste keer medicatie) wordt direct geleverd of bezorgd
 • Herhaalmedicatie: 2 werkdagen
 • Bezorgmedicatie: Er worden hier geen tijden voor afgesproken

Inschrijving

Om u in te schrijven bij onze apotheek vragen wij u om het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het inschrijfformulier kunt u bij ons aan de balie inleveren of via onze website invullen. Wij vragen bij uw vorige apotheek uw gegevens op en voeren deze in het systeem. Op deze manier kunnen wij zo goed mogelijk uw medicatieveiligheid waarborgen. Voor ieder gezinslid dient een apart inschrijfformulier gebruikt te worden.

Om u deze zekerheid ook te kunnen bieden als u ‘s avonds of in het weekend uw geneesmiddelen haalt bij de dienstdoende apotheek, zijn wij aangesloten bij het LSP. Het spreekt daarbij voor zich dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met al uw persoonlijke gegevens en alleen uw gegevens voor collega zorgverleners beschikbaar stellen indien u daar toestemming voor heeft verleend via bijgevoegd toestemmingsformulier VZVZ.

Medicatiebewaking

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de voorgeschreven medicijnen wisselwerking kunnen hebben met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met de voorschrijvende arts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek. Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunnen een wisselwerking geven.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Onze openingstijden staan onderaan deze brief. Buiten onze openingstijden kunt u, uitsluitend voor dringende spoedrecepten tussen 17.30uur en 0.00uur, terecht bij Gelre apotheek, Den Elterweg 77, 7207 AE te Zutphen (0575-744800) in de hal van Gelre Ziekenhuizen Zutphen tegenover de huisartsenpost. Vanaf 0.00 uur kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Gelre apotheek Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn (055-5811840).

Bezorgen

Voor mensen die aan huis gebonden zijn en daardoor niet in staat zijn om de apotheek te bezoeken, bieden wij een kosteloos bezorgdienst aan.

Spoedmedicatie bezorgen wij dezelfde dag, chronische medicatie op vaste bezorgdagen die op postcodegebied zijn geselecteerd

Zie beschrijving postcodegebied:

Maandag: 7201, 7202 en 7205

Dinsdag: 7203, 7204, 7206 en 7207

Woensdag: 7231, 7217, 7216, 7215 en 7214

Vrijdag: 7211

Geneesmiddelen en handverkoop producten die door u betaald dienen te worden, kunnen alleen bezorgd worden na het ondertekenen van een automatische incasso. 

Privacy

De balie van de Apotheek Zutphen bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren.

Volledige privacyverklaring vindt u in bijlage 1.

Klachtenprocedure

Om onze zorg en service aan u te kunnen verbeteren, horen wij het graag wanneer u ergens ontevreden over bent. Veelal zullen wij dan samen met u naar een oplossing zoeken voor het probleem of uw klacht. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan zijn er onafhankelijke klachtencommissies waar u terecht kunt.

Levering en betaling

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u een voorraad voor 30 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

U kunt geneesmiddelen in de apotheek contant of via pin betalen. U kunt ook automatisch incasso afgeven, 1x per maand wordt het te betalen bedrag van uw rekening afgeschreven. Het meest praktische voor beide partijen is om de verrekening van de kosten rechtstreeks via uw verzekeringsmaatschappij te laten lopen. Dit is voor de meeste maatschappijen al mogelijk. Wij volgen de overeenkomsten van de zorgverzekeraar.

Vernietigen van geneesmiddelen

Geneesmiddelen die u niet meer gebruikt en/of over datum zijn, kunt u bij ons inleveren. Ook naalden en spuitjes kunt u inleveren, mits apart verpakt in een afgesloten naaldencontainer.

Overige diensten

E-mail contact: u krijgt een e-mail van ons als uw geneesmiddelen klaar staan in de apotheek.

Herhaalservice: gebruikt u geneesmiddelen chronisch? U kunt gebruik maken van onze herhaalservice, wij zorgen ervoor dat uw medicatie periodiek voor u klaar staat.

Wij hopen dat u met deze informatie enigszins vertrouwd bent geraakt met onze werkwijze. Wij zijn u graag van dienst. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons in de apotheek. U bent altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Locatie De Lunette

Servicepunt de Polbeek

Servicepunt De Hoven

Coehoornsingel 06

7201 AA Zutphen Tel: 0575-533830

Fax: 0575-533831 E-mail:

delunette@alphega-apotheekzutphen.nl

Van Dorenborchstraat 1 7203 CA Zutphen Tel: 0575-533838

Fax: 0575-533837

E-mail:

polbeek@alphega-apotheekzutphen.nl

Schoolstraat 2

7205 BP Zutphen

Tel:0575-541813

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8:00 uur tot 17:30uur

Zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8:30-12.30uur en 13:30-17:00uur

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8:30-12:30 uur en 13:30-17:00uur

 

Bijlage 1

 Privacyverklaring Apotheek Zutphen

 1. Algemeen

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Uw naam;
 • BSN-nummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Post- en e-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Uw huisarts;
 • Farmaceutische gegevens: Medicijngebruik, chronische ziekte, kinderwens, zwangerschap, borstvoeding en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken. Informatie die van belang is bij het leveren van medicatie (doorgegeven door u of een behandelende arts)

Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming.

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de leveranciers die door ons als betrouwbaar zijn beoordeeld bijvoorbeeld voor een klantentevredenheidsonderzoek. Voor een klantentevredenheidsonderzoek gebruiken wij u w naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot medische gegevens die over u in het computersysteem staan.

Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Uw rechten en wat kunt u zelf doen

U heeft recht op inzage van uw eigen dossier en een kopie hiervan of een medicatieoverzicht op te vragen. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Recht op verwijdering geldt niet wanneer er een wettelijke uitzonderingsgrond bestaat, zoals de bewaartermijn bij recepten en declaraties. Deze dient de apotheker te bewaren.

Wees er bewust van dat verwijdering van uw gegevens kan leiden tot verminderde zorg, aangezien niet alle gegevens meegenomen kunnen worden in de beoordeling van uw medicatie. Uw apotheker kan in een persoonlijk gesprek een toelichting geven.

Als u bezwaar heeft tegen elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens hebben uw zorgverleners geen inzage in uw actuele medicatiegebruik. U dient in dat geval iedere wijziging in uw medicijngebruik zelf aan de apotheek en andere zorgverleners door te geven. U kunt hiervoor het medicatieoverzicht gebruiken dat u bij de apotheek meekrijgt.

 1. Klachten Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met uw apotheker. Na een persoonlijk gesprek wordt er samen met u besloten hoe de eventuele klacht wordt afgehandeld.
 2. Meer informatie

Vraag gerust uw apotheker als u vragen heeft.

Elektronische gegevensuitwisseling www.vzvz.nl

Wettelijke regels www.rijksoverheid.nl (Zoek op elektronische gegevensuitwisseling)

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) www.autoriteitpersoongegevens.nl